Technický dozor investora (TDI)

  • Úkolem technického dozoru investora (TDI) je zajištění odborného dohledu při realizaci stavby, dodržování obecných technických požadavků na výstavbu a platných stavebních norem.
  • Technický dozor investora (TDI) také kontroluje financování stavby a postup prací z hlediska časových harmonogramů.
  • Technický dozor investora (TDI) je zcela nezávislý na zainteresovaných stavebních firmách a proto může plně hájit práva a zájmy investora.
  • Díky práci technického dozoru investora (TDI) ušetříte nemalé finanční náklady, snížíte počet případných reklamací a v neposlední řadě získáte záruku, že stavební práce jsou prováděny v té nejvyšší možné kvalitě.